Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference abstract2015

Kliniska parametrar, C-reaktivt protein och myokardspecifikt troponin-I hos huggormsbitna hundar

Brandeker, Erika; Hillström, Anna; Hanås, Sofia; Hagman, Ragnvi; Ström Holst, Bodil

Published in

Veterinärkongressen
2015, Volume: 2015, pages: 150-150 Publisher: Sveriges veterinärförbund, Sveriges veterinärmedicinska sällskap, Stockholm

Conference