Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2009

Halter av baskatjoner, fosfor och kväve i stubbar i Sverige, Finland och Danmark

Hellsten, Sofie; Helmisaari, Heljä-Sisko; Melin, Ylva; Skovsgaard, Jens Peter; Wängberg, Ingvar; Kaakinen, Seija; Kukkola, Mikko; Saarsalmi, Anna; Petersson, Hans; Akselsson, Cecilia

Published in

IVL rapport. B
2009, number: 1855
Publisher: IVL Svenska Miljöinstitutet AB