Skip to main content
Report, 2016

Passageeffektivitet för nedströmsvandrande laxsmolt förbi ett integrerat vattenintag till spill och turbin vid Bruksfors, Rickleån

Leonardsson, Kjell; Östergren, Johan; Hellström, Gustav; Leander, Johan; Bergman, Eva

Keywords

Akustisk telemetri; Bruksfors; Rickleån; konnektivitet; laxsmolt; passageeffektivitet; smoltavledning; sonar; vandringsförluster; vattenkraft

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2016, number: 2016:9
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Umeå University
Umeå University
Bergman, Eva
Karlstad University

Associated SLU-program

Lakes and watercourses

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences
Ecology
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/90370