Skip to main content
Conference paper, 2016

Näringskvalitet i vallsortprovningen.

Halling, Magnus

Abstract

Näringsanalyser under två år (2015-2016) i skörd 1 första vallåret i den officiella vallprovningen redovisas

Keywords

vallsorter; näringsanalys; timotej; ängssvingel; rörsvingel

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2016, number: 69, pages: 32:1 - 32:4
Book title: Rapport från Växtodlings– och Växtskyddsdagar i Växjö den 6 och 7 december 2016
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University of Agricultural Sciences

Conference


Växtodlings– och Växtskyddsdagar 2016

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/90401