Skip to main content
Conference paper, 2016

Näringskvalitet i vallsortprovningen.

Halling, Magnus

Abstract

Näringsanalyser under två år (2015-2016) i skörd 1 första vallåret i den officiella vallprovningen redovisas

Keywords

vallsorter; näringsanalys; timotej; ängssvingel; rörsvingel

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2016, number: 69, pages: 32:1 - 32:4
Book title: Rapport från Växtodlings– och Växtskyddsdagar i Växjö den 6 och 7 december 2016
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University of Agricultural Sciences

Conference


Växtodlings– och Växtskyddsdagar 2016