Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book, 2016

Stråsäd, trindsäd, oljeväxter och potatis.

Hagman, Jannie; Halling, Magnus; Dryler, Kent

Keywords

kulturväxter; arter; sorter; avkastning; näringsväxter; svampgraderingar

Published in


Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet