Skip to main content
Report, 2017

Slutrapport GPS-renar i Jovnevaerie sameby och vindkraftparken Mörttjärnberget, januari 2014 till december 2016.

Neumann, Wiebke; Stenbacka, Fredrik; Dettki, Holger; Ericsson, Göran

Keywords

ren; vindkraft; rörelse; fördelning; vinter

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2017, number: 6
Publisher: Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Forest Science
Ecology
Fish and Wildlife Management

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/90550