Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2017

Slutrapport GPS-renar i Jovnevaerie sameby och vindkraftparken Mörttjärnberget, januari 2014 till december 2016.

Neumann, Wiebke; Stenbacka, Fredrik; Dettki, Holger; Ericsson, Göran

Keywords

ren; vindkraft; rörelse; fördelning; vinter

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2017, number: 6
Publisher: Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö, Sveriges lantbruksuniversitet