Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2000

Miljötillståndet i skogsmark - Integrerad miljöövervakning - Årsrapport 1998

Löfgren, Stefan

Keywords

miljötillstånd; skogsmark

Published in


ISBN: 91-620-5071-0
Publisher: Naturvårdsverket Förlag

  Associated SLU-program

  Non-toxic environment
  Forest
  Biodiversity
  Acidification

  UKÄ Subject classification

  Oceanography, Hydrology, Water Resources
  Ecology
  Geochemistry

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/90628