Skip to main content
Factsheet, 2017

Produktion av ostronskivling på biomassa från anlagd våtmark

Hultberg, Malin; Persson, Christina

Abstract

Odlad matsvamp är ett livsmedel som har stor utvecklingspotential i Sverige. Ur ett miljöperspektiv är den odlade matsvampen intressant dels som ett proteinrikt alternativt till kött men också som en livsmedelproduktion som kan integreras in i ett kretslopp. I detta projekt har biomassa från anlagd våtmark utvärderats som substrat för odling av ostronskivling och resultaten visar att det är ett lämpligt svampodlingssubstrat som stödjer en hög produktion.

Keywords

svampodling; ostronskivling; våtmarker; biomassa; substrat

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:27
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Persson, Christina
Ecofungi

UKÄ Subject classification

Other Agricultural Sciences not elsewhere specified

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/90629