Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2017

Produktion av ostronskivling på biomassa från anlagd våtmark

Hultberg, Malin; Persson, Christina

Abstract

Odlad matsvamp är ett livsmedel som har stor utvecklingspotential i Sverige. Ur ett miljöperspektiv är den odlade matsvampen intressant dels som ett proteinrikt alternativt till kött men också som en livsmedelproduktion som kan integreras in i ett kretslopp. I detta projekt har biomassa från anlagd våtmark utvärderats som substrat för odling av ostronskivling och resultaten visar att det är ett lämpligt svampodlingssubstrat som stödjer en hög produktion.

Keywords

svampodling; ostronskivling; våtmarker; biomassa; substrat

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:27
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

    UKÄ Subject classification

    Other Agricultural Sciences not elsewhere specified

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/90629