Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2006Open access

Helsädens fodervärde i mjölkproduktionen

Wallsten, Johanna

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur
2006,

   SLU Authors

  • Wallsten, Johanna

   • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Animal and Dairy Science
  Veterinary Science
  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/9065