Skip to main content
Report, 2017

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2016

Åkesson, Mikael; Svensson, Linn

Keywords

Varg; Populationsstudier; Populationsekologi; Populationsgenetik; Skandinavien

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2017, number: 2017:3
ISBN: 978-91-86331-97-9
Publisher: Grimsö forskningsstation

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/90653