Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017Open access

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2016

Åkesson, Mikael; Svensson, Linn

Keywords

Varg; Populationsstudier; Populationsekologi; Populationsgenetik; Skandinavien

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2017, number: 2017:3ISBN: 978-91-86331-97-9
Publisher: Grimsö forskningsstation