Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017Open access

Växtskyddsmedel som regelbundet överskrider riktvärden för ytvatten - en undersökning av bakomliggande orsaker

Boström, Gustaf; Gönczi, Mikaela; Kreuger, Jenny

Keywords

bekämpningsmedel; riktvärden; växtskyddsmedel; ytvatten

Published in

CKB rapport
2017, number: 2017:2
ISBN: 978-91-576-9528-4, eISBN: 978-91-576-9529-1
Publisher: Centre for Chemical Pesticides,Swedish University of Agricultural Science