Skip to main content
Conference paper, 2003

Den etiska aspekten på husdjurens förädling – Vad är förädling

Danell, Birgitta

Published in

Människan och husdjuren
2003, pages: 16-18

Conference


Etnobiologiskt symposium

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Animal and Dairy Science
  Veterinary Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/907