Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006

Grundläggande försök, med balanserad näringstillförsel i ungskog av gran

Bergh, Johan; Linder, Sune

Published in

ISBN: 91-576-7161-3
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap