Skip to main content
Report, 2017

Åtgärder mot fosforläckage från dränerade lerjordar

Ulen, Barbro; Larsbo, Mats; Koestel, Johannes; Blomberg, Maria

Keywords

Dränering; Fosforföreningar; Jordarter; Jordbearbetning; Kalkning; Lera; Markanalys; Marklära; Plöjning; Sverige

Published in

Ekohydrologi
2017, number: 149
Publisher: Department of Soil and Environment, Swedish University of Agricultural Sciences

Authors' information

Ulen, Barbro
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Soil Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/90902