Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017Open access

Åtgärder mot fosforläckage från dränerade lerjordar

Ulen, Barbro; Larsbo, Mats; Koestel, Johannes; Blomberg, Maria

Keywords

Dränering; Fosforföreningar; Jordarter; Jordbearbetning; Kalkning; Lera; Markanalys; Marklära; Plöjning; Sverige

Published in

Ekohydrologi
2017, number: 149
Publisher: Department of Soil and Environment, Swedish University of Agricultural Sciences