Skip to main content
Factsheet, 2017

Blomning och fruktmognad hos olika äpplesorter

Nybom, Hilde

Keywords

äpplen; blomning

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:32
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/91117