Skip to main content
Report, 2017

Odling av smultron

Svensson, Birgitta; Stenberg, Johan A.; Jensen, Jan F.;

Abstract

Odling av smultron är ett Partnerskapsprojekt som utförts under 2016 och 2017 på Solnäs Gård, Kiviks musteri, Bjärred. Två sorter, ’Rödluvan’ och ’Regina’ har odlats i torvsäckar vid två näringsnivåer, låg och hög. Tillväxt och utveckling, avkastning samt förekomst av skadegörare och sjukdomar har registrerats under båda växtsäsongerna. Resultaten visar att plantstorlek och avkastning år 1 inte påverkades av näringsnivån medan det däremot är stor skillnad på sorterna. ’Regina’ ger dubbelt så hög avkastning som ’Rödluvan’ under första odlingsåret. ’Rödluvan’ producerar mycket revor vilket knappt förekommer hos ’Regina’. Under andra odlingsåret är det stor skillnad på plantutvecklingen och plantor med hög näring är mer än dubbelt så stora som de med låg näring. Sorten ’Regina’ som fått den höga näringsnivån ger då den högsta avkastningen. För att vidareutveckla en konkurrenskraftig produktion av smultron bör försöksodling ske på enklare bord och i tunnlar för högre rationalitet och avkastning.

Keywords

smultron; sorter; näring

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie

2017, number: 2017:14
eISBN: 978-91-576-8945-0
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Svensson, Birgitta
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Stenberg, Johan A. (Stenberg, Johan A)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Jensen, Jan F.
Kiviks musteri

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/91119