Skip to main content
Magazine article, 2017

Senaste nytt på forskningsfronten från EAAP. Inhysningssystem under diperioden - påverkan på sårskador hos tillväxt- och storgrisar.

Wallgren, Torun

Published in

Grisföretagaren
2017, number: 9, pages: 23