Skip to main content
Factsheet, 2017

Vinodling i kallare klimat

Nordmark, Lotta; Hagström, Gun

Keywords

vinodling; svalt klimat; odingsplatser; jordbearbetning; vinproduktion

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:24
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Hagström, Gun
Lyssna Affärsutveckling AB

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/91168