Skip to main content
Report, 2017

Fasta körspår

Holm, Lena; Etana, Ararso; Arvidsson, Johan; Lejon, Louice; Andersson, Marie; Lindesson, Anton

Keywords

CTF; bearbetningssystem; fasta körspår; markstruktur; skörd

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2017, number: 2017:13
eISBN: 978-91-576-8944-3
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges kantbruksuniversitet

Authors' information

Holm, Lena
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Arvidsson, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Lejon, Louice
Department of Soil and Environment
Andersson, Marie (Andersson, Marie)
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Lindesson, Anton
Biosystem och teknologi, Box 103

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/91398