Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2017

Fasta körspår : skördepotential och effekt på markstruktur

Holm, Lena; Etana, Ararso; Arvidsson, Johan; Lejon, Louice; Andersson, Marie; Lindesson, Anton

Keywords

CTF; bearbetningssystem; fasta körspår; markstruktur; skörd

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2017, number: 2017:13
eISBN: 978-91-576-8944-3
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges kantbruksuniversitet