Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2017Open access

DA-mätare : en ny icke destruktiv metod för bestämning av fruktens mognadsgrad och lagringspotential

Tahir, Ibrahim

Abstract

Fastställandet av fruktens mognad vid skördetidpunkten är en förutsättning för att frukten ska uppnå maximal hållbarhet och att svinnet under lagringen och försäljningen minimeras. I Sverige bestäms mognadsnivån vanligen med olika destruktiva metoder bl.a. Streif index som baseras på en formel med parametrarna löslig torrsubstans, stärkelsenedbrytning och fasthet. Dessa parametrar brukar i sin tur bedömmas på ett godtyckligt urval av frukt. Eftersom de analyserade frukterna sällan representerar hela variationen i mognad inom odlingen eller i lagern, blir de destruktiva och tidskrävande metoderna trubbiga och kan resultera i betydande bortfall av frukt under lagringen. För att ersätta dessa metoder med mer noggranna och snabbare metoder har vi testat möjligheten att bestämma skördetidpunkten, lagringspotentialen och försäljningsperioden för tre äppelsorter (Discovery, Aroma och Ingrid Marie) och en päronsort (Clara Frijs), med hjälp av den icke destruktiva metoden, DA-mätare.

Keywords

DA-mätare; fruktens mognadsgrad; lagringspotential; klorofyllets nedbrytning; mognadsindex; fruktandning; andningsnivå; stärkelsenedbrytning

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:18
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet