Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017Open access

Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2017 : nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat från inventeringar av kungsörn

Levin, Maria; Schneider, Michael; Nilsson, Lovisa

Keywords

kungsörn; inventering; rovdjur

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2017, number: 2017:4eISBN: 978-91-984193-0-6
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet