Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2017

Skogsägarens mål : en väg till ökad variation i skogen

Egnell, Gustaf; Fries, Clas; Gemmel, Per; Larsson-Stern, Marie; Möller, Lotta; Naumburg, Birgitta; Nilsson, Urban; Sandström, Camilla; Tormalm, Karin

Published in

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift (KSLAT)
2017, Volume: 156, number: 1, pages: 1.39
ISBN: 978-91-86573-93-5, eISBN: 978-91-86573-94-2