Skip to main content
Report, 2017

Artrik energiutvinning – energiutvinning och ökad biologisk mångfald inom väg- och järnvägsområden

Emilsson, Tobias; Emanuelsson, Urban; Hackl, Roman; Hansson, Julia; Larsolle, Anders; Nilsson, Daniel; Prade, Thomas; Svensson, Sven-Erik

Keywords

biomassa; vägkanter; järnvägar; biogas; biologisk mångfald

Published in

Report / Department of Energy and Tecnology, SLU
2017, number: 098
Publisher: Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre
Hackl, Roman
IVL Swedish Environmental Research Institute
Hansson, Julia
IVL Swedish Environmental Research Institute
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/91686