Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book (editor), 2015

Den öppna skogen: kön, genus och jämställdhet i skogssektorn

Andersson, Elias
Andersson, Elias (ed.)

Abstract

Detta är en forskningsantologi om att hitta nya vägar till en mer öppen och jämställd skogssektor. Det är i diskussionen om vem som får plats, efterfrågas och behövs, samt motiven och villkoren för detta, som förståelsen och processen kan starta. Genom att visa på jämställdhetsbegreppets formbarhet, utmaningar och möjligheter sätter bokens olika texter det praktiska jämställdhetsarbetet i ett nytt ljus och uppmuntrar till nyfikenhet på genusvetenskaplig forskning, dess processer, metoder, resultat och tillämpningar.

Keywords

skogssektorn; jämställdhet; genus; kön

Published in


Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ Subject classification

  Work Sciences
  Forest Science
  Gender Studies

  Publication Identifiers

  ISBN: 978-91-576-9356-3, eISBN: 978-91-576-9357-0

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/91694