Skip to main content
Factsheet, 2017

Vattenrening för ökad hygien vid odling av frilandsgrönsaker och bär

Alsanius, Beatrix; Löfström, Charlotta

Keywords

hygien; vattenrening; frilandsgrönsaker; bär

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:33
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Löfström, Charlotta
RISE Research Institutes of Sweden

UKÄ Subject classification

Horticulture
Pathobiology
Food Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/91793