Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2017

Vattenrening för ökad hygien vid odling av frilandsgrönsaker och bär

Alsanius, Beatrix; Löfström, Charlotta

Keywords

hygien; vattenrening; frilandsgrönsaker; bär

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:33
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

  UKÄ Subject classification

  Horticulture
  Pathobiology
  Food Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/91793