Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2017Open access

Utvärdering av automatisk klövsprayning i mjölkningsrobot med miljövänlig hypoklorsyra som alternativ till traditionella klövbad med miljöbelastande kopparsulfat eller antibiotika

Bergsten, Christer; Magnusson, Madeleine

Keywords

lösdriftsstall; smittsamma klövsjukdomar; golvhygien; klövbad; klövsprayning; hypoklorsyra

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:29
Publisher: SLU LTV