Skip to main content
Factsheet, 2017

Hållbara odlingssubstrat med sjukdomshämmande egenskaper för odling av grönsaker och bär i tunnlar och växthus

Khalil, Sammar; Svensson, Birgitta

Abstract

Framgångsrik produktion av grönsaker och bär i växthus och i tunnel är i stor utsträckning beroende av odlingssubstratets kemiska, biologiska och fysikaliska egenskaper. Ett idealiskt substrat ska vara fritt från ogräs och sjukdomar, tillräckligt tungt för att växten ska stå stadigt och ändå tillräckligt lätt för att underlätta hantering och frakt. Substratet ska vara väl dränerat och samtidigt hålla tillräckligt med vatten för växtens behov. Andra parametrar som ska övervägas inkluderar kostnad, tillgänglighet, kvalité och stabilitet hos odlingssubstratet över tiden. Substratet kan förbättras så att det bidrar med sjukdomshämmande egenskaper som gynnar tillväxt och utveckling. Ett bra substrat är avgörande för framgångsrik produktion av växter.

Keywords

bärodling; grönsaksodling; hållbarhet; kokos; mikroorganismer; odlingssubstrat; sjukdomshämmande egenskaper; torv; tunnlar; växthus

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:23
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Svensson, Birgitta
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Other Agricultural Sciences not elsewhere specified

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/91886