Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006Open access

Tidig höstplöjning på lerjordar - riskbedömning av kväveutlakning

Wetterlind Johanna, Stenberg Bo, Stenberg Maria, Lindén Börje

Published in

Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2006, number: 6ISBN: 91-576-7163-X
Publisher: Avdelningen för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

   • Stenberg, Bo

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Stenberg, Maria

     • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science
    Fish and Aquacultural Science
    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/9199