Skip to main content
Report, 2006

Tidig höstplöjning på lerjordar - riskbedömning av kväveutlakning

Wetterlind Johanna, Stenberg Bo, Stenberg Maria, Lindén Börje

Published in

Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2006, number: 6
ISBN: 91-576-7163-X
Publisher: Avdelningen för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Stenberg, Maria
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Lindén, Börje

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Fish and Aquacultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/9199