Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2015

Övervakning av gädda med enkla och kostnadseffektiva metoder

Sandström, Alfred; Asp, Anders; Kokkin, Magnus; Tomband, Fanny

Published in

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2015, number: 91, pages: 10-15 Title: Vänern: årsskrift 2015

Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund