Skip to main content
Report chapter, 2016

Inventering och identifiering av de viktigaste uppväxtområdena för gädda i Vänern

Sandström, Alfred

Published in

Rapport / Vänerns vattenvårdsförbund
2016, number: 96, pages: 18-25
Book title: Årsskrift 2016 Vänerns vattenvårdsförbund
Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Lakes and watercourses

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/92057