Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2013

Klövsjukdomar

Pringle, Märit; Persson, Ylva; Bergsten, Christer

Published in

Information Från Läkemedelsverket
2013, number: Supplement 2013, pages: 37-40 Title: Dosering av antibiotika till nötkreatur och får – bakgrundsdokumentation

Publisher: Läkemedelsverket