Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006Open access

Lek- och yngelproduktionsområden för havslekande harr i Kvarken

Ahlqvist Johan, Blom Andreas, Hudd Richard, Jensen Henrik, Urho Lauri

Abstract

I de nordliga delarna av Östersjön har det tidigare funnits gott om harr, men endast spekulationer om att harr också har förökat sig i havsmiljön. Under perioden 2003 till 2005 har många metoder använts för att leta harryngel i Kvarken. Harryngel påträffades i Kvarkens ytterskärgård på grunda och exponerade stenstränder. Den enda inventeringsmetod som resulterade i fynd av harryngel var direktobservation på grunt vatten vid det här habitatet. På stenstränder var exponeringsgraden (vågornas stryklängd) samt djupet av signifikant betydelse för förekomsten av harryngel. Stryklängden skulle vara mer än ca 10 mil och vattendjupet inte mer än ca 40 cm. Det fanns också ett samband mellan sannolikheten att observera harryngel och avståndet till angivna lekplatser. Kvarken är det enda havsområdet i världen där man har konstaterat att harr förökar sig och detta är första gången ynglen och deras förekomsthabitat beskrivits. Projektet är en del av Kvarken-Mittskandia Interreg III A projektet Kvarkenharr (Interreg IKM3.4-23-02)

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Vattenbruksinstitutionen
2006, number: 53
Publisher: Vattenbruksinstitutionen, SLU

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/9213