Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2017

Barnkartor i GIS - en guide

Nordin, Kerstin; Berglund, Ulla

Keywords

Utemiljö; Barn; Stadsplanering; Geografiska informationssystem

Published in


ISBN: 978-91-85735-47-1, eISBN: 978-91-85735-50-1
Publisher: Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet