Skip to main content
Report, 2017

Övervakning 2016 och 2017 av vårrastande gäss, svanar och tranor i Norrbottens och Västerbottens kustland

De Jong, Adriaan

Keywords

Gås; Sångsvan; Trana; Flyttning; Rastlokal

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2017, number: 2017:7
Publisher: Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies, Swedish University of Agricultural Sciences

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Zoology
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Environmental Management

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/92218