Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2006Open access

Bladlöss

Pettersson Maj-Lis

Abstract

Bladlöss är allmänt förekommande och viktiga skadedjur som brukar uppträda mer eller mindre rikligt om somrarna. Under fuktiga och varma somrar kan de genom snabb uppförökning utgöra ett verkligt problem för både yrkes- och fritidsodlare. Inom växthusodlingen räknas de till de allra viktigaste skadegörarna. Det finns totalt cirka 4 000 kända bladlusarter i världen. Av dessa utgörs ungefär hälften av familjen egentliga bladlöss. I Sverige har 600 arter påträffats. Alla bladlöss lever på växter. De bladlusarter som har betydelse som skadegörare inom odlingen tillhör huvudsakligen familjerna egentliga bladlöss, Aphididae och den närstående familjen pungbladlöss, Pemphigidae.Andra viktiga familjer är barrbladlöss,Adelgidae och dvärgbladlöss, Phylloxeridae. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2006, number: 59 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Pettersson, Maj-Lis

   • Department of Entomology, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Horticulture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/9223