Skip to main content
Factsheet, 2006

Barrträdsspinnkvalster

Pettersson Maj-Lis, Åkesson Ingrid

Abstract

Barrträdsspinnkvalstret ( Oligonychus ununguis) kan drabba många olika barrträdslag, specielltPicea- arter. Det är också ett "typiskt" skadedjur får sockertoppsgranen (P. glauca 'Conica'). Eftersom skadorna framträder på senvåren eller fårsommaren kan de ibland förväxlas med vinterskador, se Faktablad om växtskydd-trädgård 13 T under tjältorka eller fysiologisk torka .. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2006, number: 134 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Pettersson, Maj-Lis
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Entomology
Åkesson, Ingrid
Swedish Board of Agriculture

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Forest Science
Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/9225