Skip to main content
Report, 2017

Skogsbranden i Västmanland 2014 - Utvärdering av effekter på vattenkvalitet och vattenlevande organismer i och runt brandområdet

Köhler, Stephan; Wallman, Karin; Mckie, Brendan

Keywords

Skogsbränder; Skogsbranden, Västmanland, 2014; Kemisk analys; Vattendrag; Vattenkvalitet; Vattenkemi; Vattenföroreningar; Försurning

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2017, number: 2017:8
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses
Eutrophication
Acidification

UKÄ Subject classification

Geochemistry
Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/92326