Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2017Peer reviewedOpen access

Lagar och regler vid uttag av vatten för bevattning

Alsanius, Beatrix; Jakowlew, Gwidon

Keywords

bevattninguttag; vattenreglering; lagbestämmelser; tillståndsprövning

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:34
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet