Skip to main content
Factsheet - Peer-reviewed, 2017

Lagar och regler vid uttag av vatten för bevattning

Alsanius, Beatrix; Jakowlew, Gwidon

Keywords

bevattninguttag; vattenreglering; lagbestämmelser; tillståndsprövning

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:34
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Jakowlew, Gwidon
Swedish Board of Agriculture

UKÄ Subject classification

Horticulture
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/92330