Skip to main content
Factsheet, 2017

Organisk gödsling i krukodlade kulturer

Bergstrand, Karl-Johan; Löfkvist, Klara

Abstract

Det finns en ökande efterfrågan på ekologiska produkter. Producenter av ekologiskt producerade krukodlade produkter såsom kryddväxter, prydnadsväxter och grönsakplantor har stora odlingsutmaningar för att uppnå god kvalitet. Den stora utmaningen ligger i näringstillförseln och tidigare erfarenheter har varit blandade, ibland har produktkvalitén blivit dålig och man har misstänkt att obalanser i växtnäringstillförseln har varit orsak till detta. I ett pilotprojekt finansierat av Tillväxt Trädgård undersöktes kvävetillgängligheten från olika organiska gödselmedel i krukodlade kulturer.

Keywords

organisk; gödsling; krukodlade

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:38
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
RISE Research Institutes of Sweden

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/92346