Skip to main content
Conference paper, 2005

Biologisk mångfald, ekosystemtjänster och brukare - i samverkan för ett rikt odlingslandskap

Ahnström, Johan; Bengtsson, Jan

Published in

Book title: Att navigera i en ny tid Ekologiskt lantbruk : konferens 22-23 november 2005, Ultuna, Uppsala : sammanfattningar av föredrag och postrar
Publisher: Centrum för uthålligt lantbruk, SLU

Conference

Ekologiskt lantbruk

Authors' information

Ahnström, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Entomology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Entomology

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/9246