Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2005

Biologisk mångfald, ekosystemtjänster och brukare - i samverkan för ett rikt odlingslandskap

Ahnström, Johan; Bengtsson, Jan

Published in

Title: Att navigera i en ny tid Ekologiskt lantbruk : konferens 22-23 november 2005, Ultuna, Uppsala : sammanfattningar av föredrag och postrar

Publisher: Centrum för uthålligt lantbruk, SLU

Conference

Ekologiskt lantbruk

   SLU Authors

  • Ahnström, Johan

   • Department of Entomology, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Bengtsson, Jan

    • Department of Entomology, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/9246