Skip to main content
Factsheet, 2006

Biologisk bekämpning av korkrot i ekologisk tomatodling

Varela Rita, Elfstrand Sara, Mabuba Kaniz Hasna, Mårtensson Anna, Rämert Birgitta

Published in