Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2017

Julstjärnan – en invandrad, mäkta populär julblomma

Appelgren, Lars-erik

Published in

Svensk Veterinärtidning
2017, Volume: 69, number: 13, pages: 43-46