Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2006

Växtplankton i Storvänern

Quintana, Isabel; Sonesten, Lars

Published in

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2006, number: 42, pages: 19-22 Title: Vänern - Årsskrift 2006

Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund