Skip to main content
Report, 2017

Viltskadestatistik 2016 - Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda

Frank, Jens; Månsson, Johan; Höglund, Linda

Keywords

viltskador; viltskadestatistik; bidrag; ersättning; tamdjur; husdjur; hundar; gröda

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2017, number: 2017:5
ISBN: 978-91-984193-1-3
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet