Skip to main content
Report, 2017

Spillningsinventering av björn i Jämtlands och Västernorrlands län 2015

Levin, Maria

Keywords

spillningsinventering; björn

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2017, number: 6
ISBN: 978-91-86331-96-2
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

  SLU Authors

  Associated SLU-program

  Wildlife Damage Centre

  UKÄ Subject classification

  Ecology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/92738