Skip to main content
Report, 2017

Lantbrukshögskolan och reformerna

Lundin, Per

Keywords

lantbrukshögskolor; lantbruksvetenskap; agronomer; utredningar; utbildningsreformer

Published in

Agrarhistoria
2017, number: 5
ISBN: 978-91-576-9538-3, eISBN: 978-91-576-9539-0
Publisher: Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Lundin, Per
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

History

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/92740