Skip to main content
Report, 2006

Underlag och förslag till reviderade bedömningsgrunder för klorofyll

Sonesten Lars, Wilander Anders

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2006, number: 2006:6
Publisher: Institutionen för miljöanalys, SLU

  SLU Authors

  • Sonesten, Lars

   • Department of Environmental Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Wilander, Anders

    • Department of Environmental Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Fish and Aquacultural Science
   Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/9275