Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2017

Handlingsfrihet och inflytande – anledningen till splitleveranser

Nilsson, Jerker

Abstract

I förmodligen alla länder, där en lantbrukskooperativ förening har en starkt marknadsdominerande ställning, hålls sådana föreningar under särskild uppsikt av konkurrensmyndigheterna. De anses ha möjligheter att missbruka sin marknadsmakt till förfång för konsumenterna. Föreningar med liten marknadsandel utgör däremot inget hot mot en välfungerande konkurrens utan snarare tvärtemot.

Keywords

konkurrens; marknadsmakt; mjölk; mjölkbönder; splitleveranser

Published in

Lantbrukets Affärer Mjölk
2017, number: 1, pages: 32-32

    UKÄ Subject classification

    Business Administration

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/92837